เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

North Power System Co.,Ltd.


บริษัท นอร์ท พาวเวอร์ซิสเต็ม จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี เป็นบริษัทรับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร และครอบคลุม ตั้งแต่งานให้คำปรึกษาแนะนำ , งานออกแบบ , งานติดตั้งอุปกรณ์ , งานแก้ไขปัญหา และงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนอาทิ เช่น สถานศึกษา , มหาวิทยาลัย , เทศบาล , สนามบิน , โรงไฟฟ้าขยะ , โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ , โรงงานอุตสาหกรรม , โรงแรม และอื่นๆอีกมากมาย... “โดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพงาน อย่างมืออาชีพ การให้บริการที่ทันท่วงที มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และความเชี่ยวชาญ รอบรู้ ด้วยทีมงานประสิทธิภาพสูง อีกทั้งมีบริการหลังการขาย คอยดูแลลูกค้าอย่างเอาใจใส่”

Everything of Electrical Engineering