อัตราค่าบริการ

บริษัท นอร์ท พาวเวอร์ซิสเต็ม จำกัด ให้บริการออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้าเหนือพื้นดิน ระดับแรงดัน 22 , 33 , 115 เควี ภายในพื้นที่ผู้ใช้ไฟทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยทีมงานมืออาชีพ ปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นมาตรฐานและความปลอดภัยเป็นหลัก

Everything of Electrical Engineering