งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าแรงสูงแบบเหนือดิน

บริษัท นอร์ท พาวเวอร์ซิสเต็ม จำกัด ให้บริการออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้าเหนือพื้นดิน ระดับแรงดัน 22 , 33 , 115 เควี ภายในพื้นที่ผู้ใช้ไฟทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยทีมงานมืออาชีพ ปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นมาตรฐานและความปลอดภัยเป็นหลัก

ระบบไฟฟ้าแรงสูงแบบเคเบิ้ลใต้ดิน

บริการงานติดตั้งระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน รับเหมาดำเนินงานแบบครบวงจรทั้งการ การสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ ควบคุมดูแล และบริหารโครงการ โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และช่างไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ทางด้านงานระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้าได้งานระบบไฟฟ้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุด

22 kV Switchgear / RMU / LBS

22 kV Switchgear , 22 kV Ring main unit , 22 kV Load break อุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน
ใช้ในการควบคุม ป้องกันและตัดตอนอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจากระบบ สวิตช์เกียร์จะถูกนำมาใช้ทั้งเพื่อตัดไฟออกจากอุปกรณ์เพื่อความสะดวกในระหว่างการทำงาน และเพื่อป้องกัน Fault ที่เกิดขึ้นในระบบ 

หม้อแปลง/ไฟฟ้าแรงต่ำ

ออกแบบและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ทุกขนาด สำหรับสถานีไฟฟ้า , โรงไฟฟ้า , โรงงานอุตสาหกรรม , โรงแรม , คอนโด  ฯลฯ พร้อมทั้งบริการยื่นเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานราชการทุกขั้นตอน

ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์...พลังงานสะอาด พลังงานแห่งอนาคต...
       การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อทดแทนพลังงานจากก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ซึ่งใกล้จะหมดไปจากโลกนี้
เราให้บริการจัดหาและออกแบบพร้อมทั้งติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบครบวงจร เรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุน รวมทั้งช่วยดำเนินการยื่นเอกสารทางราชการทุกขั้นตอน

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

 ให้บริการออกแบบ ก่อสร้างงานสถานีไฟฟ้า ระดับแรงดัน 22 , 33 , 115 เควี ภายในพื้นที่ผู้ใช้ไฟทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยทีมงานมืออาชีพ ปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นมาตรฐานและความปลอดภัยของระบบเป็นสำคัญ

Everything of Electrical Engineering